Technologiczny Czwartek ze SNOK: SAP Business Technology Platform: Klucz do innowacji i efektywności w erze cyfrowej

Technologiczny Czwartek ze SNOK: SAP Business Technology Platform: Klucz do innowacji i efektywności w erze cyfrowej

Technologiczny Czwartek ze SNOK: SAP Business Technology Platform: Klucz do innowacji i efektywności w erze cyfrowej

W obliczu szybko zmieniającego się środowiska biznesowego, firmy poszukują rozwiązań, które nie tylko usprawnią ich operacje, ale również umożliwią innowacje i zapewnią bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. SAP Business Technology Platform (SAP BTP) stanowi fundament, na którym organizacje mogą budować swoją przyszłość cyfrową, integrując dane, procesy i aplikacje w spójny ekosystem.

Co to jest SAP BTP?

SAP BTP to kompleksowa platforma technologiczna zaprojektowana do przyspieszania innowacji cyfrowych poprzez integrację danych i analityki, sztucznej inteligencji, rozwoju aplikacji, automatyzacji oraz integracji w jednym, spójnym środowisku. Dzięki temu platforma umożliwia tworzenie spersonalizowanych doświadczeń biznesowych, szybsze wdrażanie aplikacji oraz efektywne zarządzanie innowacjami krytycznymi dla działalności firmy.

Jak SAP BTP wyróżnia się na tle konkurencji?

  • Integracja i automatyzacja: SAP BTP umożliwia łatwą integrację z innymi systemami SAP, eliminując obawy związane z licencjami. Jednakże platforma nie tylko wspiera integrację w obrębie ekosystemu SAP, ale również umożliwia łatwą współpracę z aplikacjami i usługami firm trzecich, otwierając nowe możliwości w zakresie personalizacji i optymalizacji ich operacji.
  • Innowacje oparte na danych: SAP BTP wyróżnia się dostępnością wytrenowanych modułów biznesowych i sztucznej inteligencji (AI), które są gotowe do użycia natychmiast po ich uruchomieniu. Dzięki integracji online z systemami SAP, platforma umożliwia firmom bezpośrednie wykorzystanie zaawansowanych narzędzi analitycznych i AI bez konieczności konfigurowania zapasowego magazynu danych. To otwiera przed przedsiębiorstwami nowe możliwości wykorzystania danych w procesie podejmowania decyzji i tworzenia innowacyjnych modeli biznesowych, maksymalizując efektywność i przewagę konkurencyjną.
  • Rozwój aplikacji: Dzięki narzędziom low-code i pro-code, SAP BTP wspiera szybki rozwój aplikacji, umożliwiając firmom dostosowanie się do zmieniających się potrzeb rynku.
  • Bezpieczeństwo i zaufanie: SAP BTP gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa dla aplikacji i danych firmowych, wykorzystując predefiniowane, bezpieczne protokoły, F5 oraz zaawansowaną filtrację ruchu sieciowego. Te zintegrowane środki bezpieczeństwa minimalizują ryzyko błędów i zmniejszają nakład czasu oraz kompetencji potrzebnych do skonfigurowania funkcjonalności, co jest nieocenione w obliczu rosnących zagrożeń cybernetycznych.

SAP BTP oferuje unikalne połączenie elastyczności, mocy obliczeniowej i integracji, optymalizowane pod kątem ekosystemu SAP. Dzięki temu, firmy mogą nie tylko efektywnie zarządzać swoimi zasobami w chmurze, ale również wprowadzać innowacje z myślą o przyszłości, korzystając z najnowszych technologii, takich jak AI i machine learning.

Dodatkowo, SAP BTP charakteryzuje się przejrzystością kosztową. Większość usług jest oferowana w modelu gotowym do wykorzystania, co eliminuje potrzebę dokładania dodatkowych, kosztownych usług pomocniczych. To sprawia, że SAP BTP jest nie tylko potężnym, ale i ekonomicznie efektywnym rozwiązaniem dla firm na każdym etapie ich cyfrowej transformacji.

Wybierając SAP Business Technology Platform (SAP BTP), klienci zyskują znaczące korzyści biznesowe, które odróżniają tę platformę od konkurencji. Przejrzystość kosztowa, łatwa integracja z systemami SAP i aplikacjami stron trzecich, zaawansowane bezpieczeństwo dzięki predefiniowanym protokołom i firewallom, oraz gotowe do użycia moduły biznesowe i AI, przyspieszają innowacje i optymalizację operacji. Te atuty sprawiają, że SAP BTP jest ekonomicznie efektywnym i bezpiecznym wyborem dla firm dążących do przewagi konkurencyjnej w cyfrowym świecie.

Zastosowania SAP BTP

SAP Business Technology Platform (SAP BTP) znajduje zastosowanie w wielu obszarach działalności przedsiębiorstw, przynosząc konkretne korzyści operacyjne i strategiczne. Oto cztery przykłady konkretnych zastosowań SAP BTP:

  • Analityka: SAP BTP umożliwia firmom przetwarzanie i analizę dużych zbiorów danych w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybkie wykrywanie trendów, przewidywanie wyników i podejmowanie informowanych decyzji. Dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym, przedsiębiorstwa mogą na przykład optymalizować swoje łańcuchy dostaw, przewidując potencjalne zakłócenia i automatycznie dostosowując plany produkcji.
  • Integracja aplikacji SAP: SAP BTP oferuje gotowy kontent SAPowy, co znacznie ułatwia integrację różnych aplikacji SAP, zapewniając płynne przepływy danych i procesów między systemami. Przykładowo, firmy mogą zintegrować SAP S/4HANA z SAP SuccessFactors, aby automatycznie aktualizować dane pracowników w całej organizacji, co zwiększa efektywność zarządzania zasobami ludzkimi.
  • Automatyzacja procesów: Dzięki możliwościom SAP BTP w zakresie automatyzacji, przedsiębiorstwa mogą usprawnić swoje operacje, redukując czasochłonne i podatne na błędy zadania manualne. Na przykład, automatyzacja procesu zamówień zakupowych, od złożenia zamówienia przez dostawcę po finalizację płatności, może znacząco skrócić cykl zamówienia i zmniejszyć ryzyko błędów.
  • Low-code / No-code: Platforma SAP BTP umożliwia tworzenie aplikacji biznesowych przy minimalnym lub żadnym kodowaniu, co otwiera drzwi do szybkiego rozwoju rozwiązań przez użytkowników biznesowych bez głębokiej wiedzy technicznej. Przykładowo, dział HR może samodzielnie stworzyć aplikację do śledzenia wniosków urlopowych, co znacznie przyspiesza wdrożenie i adaptację rozwiązania w organizacji.

Te przykłady pokazują, jak SAP BTP wspiera firmy w różnych aspektach ich działalności, od analityki i integracji po automatyzację i rozwój aplikacji, umożliwiając im osiągnięcie wyższej efektywności operacyjnej i innowacyjności.

SAP Business Technology Platform (SAP BTP) jest kluczową platformą dla „GROW with SAP”, wspierając rozbudowę i rozwój SAP S/4HANA Public Cloud. Dzięki tej integracji, przedsiębiorstwa zyskują spójną i skalowalną ścieżkę do cyfrowej transformacji, umożliwiającą usprawnienie procesów biznesowych, dostosowywanie i rozszerzanie aplikacji SAP oraz wykorzystanie zaawansowanych narzędzi analitycznych i możliwości automatyzacji. SAP BTP jako domyślna platforma rozwoju zapewnia firmom fundament do budowania inteligentnych przedsiębiorstw, gotowych na szybką adaptację i innowacje, co umacnia ich pozycję na rynku dzięki maksymalizacji wartości płynącej z SAP S/4HANA Public Cloud.

Rola SNOK w ekosystemie SAP BTP

Firma SNOK, wykorzystując SAP BTP, oferuje innowacyjne rozwiązania, które znacząco przyczyniają się do optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych. Nasze zaawansowane aplikacje i usługi, zbudowane na SAP BTP, umożliwiają klientom maksymalizację korzyści płynących z cyfrowej transformacji. W nadchodzących artykułach szczegółowo przedstawimy, jak SNOK wykorzystuje tę platformę do tworzenia wartości dodanej dla biznesu, demonstrując konkretne przypadki użycia i sukcesy naszych klientów.

Podsumowanie

SAP Business Technology Platform jest więcej niż tylko platformą technologiczną; to droga do transformacji cyfrowej, która umożliwia firmom nie tylko przetrwanie, ale i prosperowanie w dynamicznie zmieniającym się świecie. Dla firm takich jak SNOK, specjalizujących się w technologii SAP i cyberbezpieczeństwie, SAP BTP stanowi kluczowe narzędzie umożliwiające dostarczanie zaawansowanych rozwiązań i usług swoim klientom, zapewniając im przewagę konkurencyjną i bezpieczeństwo w cyfrowym świecie.