Usługi typu „As a Service”

Usługi „As-a-Service” od SNOK to model dostarczania rozwiązań SAP, w którym klient płaci tylko za to, czego rzeczywiście używa. Dzięki temu modelowi, firmy mogą skupić się na swojej głównej działalności, podczas gdy my zajmujemy się wszystkimi aspektami zarządzania i optymalizacji systemów SAP. Oferujemy szeroki wachlarz usług, od zarządzania środowiskiem SAP BASIS, przez zaawansowane rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, aż po wsparcie w procesie konwersji i utrzymania rozwiązania RISE with SAP. Korzyści? Zwiększona efektywność, skalowalność i bezpieczeństwo, bez konieczności zatrudniania dodatkowego personelu IT.

SNOK SAP BASIS as a Service

Kompleksowe zarządzanie i utrzymanie środowisk SAP BASIS, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

SNOK SAP Security as a Service

Zaawansowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa systemów SAP, w tym monitorowanie, analiza i zarządzanie zagrożeniami.

SNOK SAP SOC as a Service

Centrum Operacji Bezpieczeństwa dedykowane dla systemów SAP, zapewniające ciągły monitoring i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa.

SNOK SAP on Azure as a Service

Optymalizacja i zarządzanie środowiskami SAP działającymi na platformie chmurowej Azure.

SNOK SteadyRise as a Service

Autorskie podejście do wsparcia klientów w konwersji i utrzymaniu rozwiązania RISE with SAP, wypełniające lukę, której SAP nie zapewnia w standardowej ofercie.

SNOK SAP Pentest as a Service

Półautomatyczne testy penetracyjne środowisk SAP, identyfikujące potencjalne luki w zabezpieczeniach i rekomendujące działania naprawcze.

SNOK SAP Optitest as a Service

Zaawansowane testy wydajności i stress-testy dla systemów SAP, z automatyzacją procesu i szczegółową analizą wyników.

SNOK LogHub as a Service

Centralne repozytorium logów i zdarzeń dla systemów SAP, z możliwościami analizy i generowania raportów.