Produkty SNOK

Produkty SNOK to synonim innowacyjności i technologicznej precyzji, które wspierają Twoją firmę na każdym etapie cyfrowej podróży. Nasze rozwiązania, oparte na głębokiej wiedzy i doświadczeniu w dziedzinie technologii SAP i cyberbezpieczeństwa, są zaprojektowane tak, aby maksymalizować efektywność, bezpieczeństwo i skalowalność Twoich operacji biznesowych. W SNOK, nie tylko dostarczamy produkty, ale także dostosowujemy je do unikalnych potrzeb i wyzwań Twojej organizacji, zapewniając, że technologia, którą implementujesz, jest tak dynamiczna i elastyczna, jak Twoja firma.

SNOK LogHub logo

SNOK LogHub

Klucz do efektywnej logistyki, umożliwiający integrację i optymalizację procesów logistycznych.

SNOK SmartHR logo

SNOK SmartHR

Rewolucjonizuje działy kadr i płac dzięki technologii SAP, automatyzując i usprawniając procesy HR.

SNOK SteadyRise logo

SNOK SteadyRise

Twój klucz do bezpiecznej transformacji technologicznej, wspierający procesy migracji i aktualizacji systemów SAP.

SNOK SecurityBridge logo

SecurityBridge

SIEM w ABAPie, zapewniający zaawansowane funkcje monitorowania bezpieczeństwa i compliance w systemach SAP.

SNOK LuminaGuard logo

SNOK LuminaGuard

Zaawansowane narzędzie do monitorowania i ochrony systemów SAP, zapewniające ciągły nadzór i analizę wydajności.

SNOK OptiTest logo

SNOK OptiTest

Innowacyjne rozwiązanie do przeprowadzania stress-testów oprogramowania SAP, oferujące zaawansowane narzędzia i automatyzację procesu.

SNOK SneakEye logo

SNOK SneakEye

Kompleksowe narzędzie do monitorowania i testowania bezpieczeństwa systemów SAP, integrujące różne technologie i narzędzia open-source.

SNOK BigEye logo

SNOK BigEye

Rozwiązanie wspierające dostosowanie przetwarzania danych do zasad RODO i monitorujące ich bieżącą realizację, zapewniając kontrolę nad danymi osobowymi i ich przetwarzaniem.