Produkty

W naszej ofercie znajdują się produkty, które w pełni uzupełniają zakres naszych usług.

Oferujemy rozwiązania, które podwyższają poziom bezpieczeństwa aplikacji SAP, wspomagają zgodność z RODO/GDPR, ułatwiają skomplikowaną administrację czy upraszczają zarządzać dużymi wolumenami danych i ich analityką.

Współpracujemy z najlepszymi na rynku!

SNOK BigEye by 40Data


Rozwiązanie wspomagające IOD oraz działy odpowiedzialne za RODO. Jego głównym zadaniem jest wsparcie wyszukiwania danych osobowych osób fizycznych w elektronicznych zbiorach danych, od aplikacji biznesowych (SAP, Oracle, Microsoft, inne), poprzez bazy danych kończąc na systemach plików.

SNOK SAP AzRobot by 40Data


Zautomatyzowany zbiór skryptów do upraszania codziennej pracy administratora aplikacji SAP osadzonych w chmurze Microsoft Azure.

SecurityBridge


SecurityBridge jest nowoczesną platformą bezpieczeństwa aplikacji SAP natywnie wbudowaną w system SAP. Wykorzystuje oparty na ABAP system wykrywania włamań (IDS), aby chronić środowisko SAP 24/7. Jego frontend jest zbudowany na SAP Fiori, aby zapewnić inteligentny wgląd w stan bezpieczeństwa systemów opartych na ABAP, Java i SAP HANA.

Azure Sentinel for SAP


Monitorowanie zagrożeń za pomocą Azure Sentinel for SAP umożliwia wydajniejszą i skuteczniejszą ochronę krytycznych systemów SAP oraz rozszerza możliwości chmurowej analityki bezpieczeństwa i sztucznej inteligencji Azure Sentinel na świat SAP.

smartReview


SecurityBridge jest nowoczesną platformą bezpieczeństwa aplikacji SAP natywnie wbudowaną w system SAP. Wykorzystuje oparty na ABAP system wykrywania włamań (IDS), aby chronić środowisko SAP 24/7. Jego frontend jest zbudowany na SAP Fiori, aby zapewnić inteligentny wgląd w stan bezpieczeństwa systemów opartych na ABAP, Java i SAP HANA.

smartAccess


Narzędzie firmy GRC Advisory służące do automatyzacji okresowych przeglądów uprawnień, w oparciu o predefiniowane kroki. Celem narzędzia jest sprawdzenie czy aktualny zakres uprawnień jest zgodny ze stanem faktycznym. SmartReview pomaga spełnić wymogi norm bezpieczeństwa (ISO 27001) bądź przepisów prawa (SOX/JSOX, RODO).