Bezpieczny wtorek ze SNOK: Dlaczego nie istnieje uniwersalna platforma cyberbezpieczeństwa - wyzwania dla organizacji korzystających z SAP. 

Bezpieczny wtorek ze SNOK: Dlaczego nie istnieje uniwersalna platforma cyberbezpieczeństwa – wyzwania dla organizacji korzystających z SAP. 

Bezpieczny wtorek ze SNOK: Dlaczego nie istnieje uniwersalna platforma cyberbezpieczeństwa - wyzwania dla organizacji korzystających z SAP. 

W erze cyfrowej transformacji, gdzie dane są nowym złotem, zapewnienie cyberbezpieczeństwa stało się fundamentem nie tylko dla IT, ale dla całej strategii biznesowej firm. Szczególnie organizacje korzystające z zintegrowanych systemów takich jak SAP, znajdują się przed wyzwaniem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa, które nie może być zagwarantowane przez uniwersalne platformy cyberbezpieczeństwa. 

Rozwój cyberzagrożeń i ich wpływ na przedsiębiorstwa 

W ostatnich latach, zmienność i ewolucja cyberzagrożeń stały się jednymi z największych wyzwań dla przedsiębiorstw na całym świecie. Skomplikowane ataki typu ransomware, phishing, oraz ataki na łańcuch dostaw, pokazały, jak łatwo systemy mogą zostać naruszone, a dane wyciekły lub zaszyfrowane dla okupu. Przykłady takich ataków, jak WannaCry czy NotPetya, podkreślają znaczenie zaawansowanych strategii obronnych, które są w stanie przeciwdziałać nie tylko obecnym, ale i przyszłym zagrożeniom. Dla przedsiębiorstw korzystających z systemów SAP, które są integralną częścią ich operacji, konsekwencje takich ataków mogą być szczególnie dewastujące. Systemy SAP, zarządzające krytycznymi procesami biznesowymi, od produkcji po księgowość, są atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców. Ochrona tych systemów wymaga zatem nie tylko standardowych rozwiązań bezpieczeństwa, ale także spersonalizowanego podejścia, uwzględniającego specyfikę i skomplikowanie tych systemów. W kontekście rosnącej liczby zagrożeń, przedsiębiorstwa muszą zatem na nowo ocenić swoje strategie cyberbezpieczeństwa, by zapewnić nieprzerwane i bezpieczne działanie swoich operacji. 

Wady jednolitych platform bezpieczeństwa 

Jednolite platformy cyberbezpieczeństwa, choć wydają się być wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem, mogą posiadać istotne ograniczenia. Przede wszystkim, poleganie na jednym dostawcy oprogramowania bezpieczeństwa stwarza ryzyko tzw. „single point of failure”. Oznacza to, że w przypadku kompromitacji lub awarii jednego systemu, cała infrastruktura bezpieczeństwa organizacji może zostać naruszona. 

Ponadto, jednolite rozwiązania często nie są w stanie dostosować się do specyficznych potrzeb i wymagań różnorodnych środowisk IT w dużych przedsiębiorstwach, szczególnie tych korzystających z zaawansowanych systemów takich jak SAP. Każde przedsiębiorstwo ma unikalną architekturę IT i unikalne wyzwania związane z bezpieczeństwem, które mogą nie być w pełni adresowane przez ogólnie dostępne platformy. 

W kontekście korporacji korzystających z systemów SAP, istotne jest zwrócenie uwagi na konieczność zabezpieczenia nie tylko samego oprogramowania SAP, ale również wszelkich powiązanych aplikacji i danych. To wymaga elastycznych i modułowych rozwiązań bezpieczeństwa, które mogą być dostosowane do specyficznych potrzeb organizacji, zamiast polegania na jednolitej platformie. 

Dostosowane podejście do cyberbezpieczeństwa  

Znaczenie dostosowanego podejścia do cyberbezpieczeństwa jest kluczowe dla efektywnej ochrony przed rosnącym zakresem zagrożeń. Spersonalizowane strategie pozwalają na dokładną analizę ryzyka i dostosowanie środków bezpieczeństwa do indywidualnych potrzeb organizacji. W ramach skutecznego programu cyberbezpieczeństwa, kluczowe jest uwzględnienie różnych warstw bezpieczeństwa, od fizycznych po programowe, a także wykorzystanie zaawansowanych technologii takich jak sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML) do przewidywania i zapobiegania atakom. 

Na przykład firmy, które wdrożyły zaawansowane narzędzia analityczne oparte na AI do monitorowania swoich sieci, były w stanie szybciej wykrywać i reagować na podejrzane działania, minimalizując potencjalne szkody. Z drugiej strony, organizacje, które polegały na jednolitych rozwiązaniach, często doświadczały luk w ochronie, co podkreśla ryzyko związane z brakiem personalizacji w strategiach bezpieczeństwa. 

Każdy przypadek pokazuje ważną lekcję: sukces w cyberbezpieczeństwie wymaga więcej niż tylko technologii; wymaga strategii, która jest elastyczna, dostosowana do specyficznych potrzeb i ciągle aktualizowana w odpowiedzi na zmieniające się zagrożenia. 

Rola szkolenia i świadomości pracowników 

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się krajobrazie cyberzagrożeń, rola edukacji i świadomości pracowników w obrębie strategii cyberbezpieczeństwa staje się kluczowa. W SNOK, rozumiemy, że zaawansowane systemy zabezpieczeń i narzędzia cyberbezpieczeństwa mogą okazać się niewystarczające, jeśli pracownicy nie są odpowiednio przeszkoleni do rozpoznawania i reagowania na potencjalne zagrożenia. Dlatego skoncentrowaliśmy nasze wysiłki na tworzeniu i dostarczaniu kompleksowych szkoleń, które mają na celu nie tylko przekazanie wiedzy, ale także zbudowanie trwałej kultury bezpieczeństwa wśród wszystkich członków organizacji. 

Nasze programy szkoleniowe są zaprojektowane tak, aby angażować uczestników poprzez praktyczne ćwiczenia, studia przypadków oraz interaktywne dyskusje. Koncentrujemy się na szeregu zagadnień, od podstawowych zasad bezpiecznego zachowania w sieci, przez rozpoznawanie zaawansowanych taktyk phishingowych, aż po strategie ochrony przed złośliwym oprogramowaniem i atakami typu ransomware. Kluczowym elementem naszego podejścia jest dostosowanie treści szkoleniowych do specyfiki działalności klienta oraz aktualnych zagrożeń, co pozwala na maksymalizację efektywności przekazywanej wiedzy. 

Ponadto, w SNOK zdajemy sobie sprawę z ciągłej ewolucji cyberzagrożeń i konieczności regularnego aktualizowania wiedzy i umiejętności pracowników. Oferujemy dlatego dostęp do bieżących materiałów edukacyjnych, webinariów i warsztatów, które umożliwiają naszym klientom utrzymanie wysokiego poziomu świadomości i gotowości na różnorodne scenariusze cyberataków. 

Przez skupienie się na szkoleniu i świadomości pracowników, SNOK wyróżnia się jako partner strategiczny dla organizacji dążących do wzmocnienia swojej obrony przed coraz bardziej złożonymi cyberzagrożeniami. Nasze zaangażowanie w edukację jest dowodem na to, że skuteczna ochrona w dziedzinie cyberbezpieczeństwa wymaga więcej niż tylko zaawansowanych technologicznie rozwiązań; wymaga także ciągłego rozwoju, adaptacji i współpracy na wszystkich poziomach organizacji. 

Przyszłość cyberbezpieczeństwa w świecie biznesu 

W obliczu stale ewoluujących cyberzagrożeń, przyszłość cyberbezpieczeństwa w świecie biznesu wyznaczają innowacje i ciągłe dostosowywanie strategii bezpieczeństwa. Rozwój technologii, takich jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, otwiera nowe możliwości w przewidywaniu i zapobieganiu cyberatakow. Firmy muszą jednak również zwracać uwagę na zmieniające się regulacje prawne dotyczące ochrony danych i zapewnić zgodność z nowymi przepisami. 

W SNOK zdajemy sobie sprawę, że kluczowe jest zintegrowane podejście do cyberbezpieczeństwa, łączące różnorodne narzędzia i usługi od wiodących dostawców, takich jak SecurityBridge, Microsoft, SAP bądź Google Cloud. Nie ma jednego, uniwersalnego rozwiązania, które mogłoby zagwarantować pełne bezpieczeństwo. Dlatego SNOK oferuje pomoc w budowaniu spersonalizowanych strategii bezpieczeństwa, które są dostosowane do specyficznych potrzeb i ryzyk każdej organizacji. To podejście pozwala na skuteczną ochronę przed złożonymi zagrożeniami cybernetycznymi, jednocześnie promując innowacje i adaptację w szybko zmieniającym się krajobrazie cyberbezpieczeństwa.