SNOK i SAP BTP: Jak efektywnie zabezpieczyć platformę przed podatnościami OWASP

SNOK i SAP BTP: Jak efektywnie zabezpieczyć platformę przed podatnościami OWASP

W dobie cyfryzacji, gdzie przedsiębiorstwa coraz bardziej polegają na technologiach chmurowych, bezpieczeństwo cyfrowe staje się kluczowym elementem strategii biznesowej. SAP Business Technology Platform (SAP BTP) jest platformą, która umożliwia budowanie aplikacji natywnych dla chmury, automatyzację biznesu, integrację i rozszerzanie, zarządzanie danymi oraz poprawę analityki. Jednak zależność od platform takich jak SAP BTP niesie ze sobą znaczące wyzwania w zakresie cyberbezpieczeństwa, szczególnie w świetle powszechnych podatności zidentyfikowanych przez Open Web Application Security Project (OWASP).

OWASP i SAP BTP

OWASP Top Ten to kluczowy dokument dla programistów i profesjonalistów zajmujących się bezpieczeństwem aplikacji internetowych, określający najważniejsze ryzyka bezpieczeństwa dla aplikacji webowych. SAP BTP, będąc kluczowym elementem architektury chmurowej SAP, odgrywa istotną rolę w zabezpieczaniu infrastruktury chmurowej. SAP wykorzystuje zabezpieczenia środowiska Cloud Foundry, takie jak HA Proxy, Load Balancers, DNS Security, Proxy Services, Network Address Translation, ochrona przed DDoS, segregacja na poziomie sieci, grupy bezpieczeństwa oraz rygorystyczne kontrole dostępu.

Zabezpieczenia SAP BTP w Kontekście OWASP

SAP BTP oferuje kompleksowe funkcje bezpieczeństwa, specjalnie zaprojektowane do łagodzenia podatności typu OWASP. Te funkcje obejmują:

  1. Kontrola Dostępu: SAP BTP stosuje Role-Based Access Control (RBAC) na poziomie aplikacji, zapewniając, że użytkownicy mają dostęp tylko do autoryzowanych części.
  2. Zabezpieczenia Kryptograficzne: SAP BTP wykorzystuje Transport Layer Security (TLS) do szyfrowania danych przesyłanych przez sieć oraz szyfruje dane przechowywane w usługach, takich jak bazy danych i przechowywanie plików.
  3. Zapobieganie Iniekcjom: SAP API Management zawiera funkcje walidacji danych wejściowych, które mogą egzekwować sprawdzanie danych wejściowych wysyłanych do API, zapobiegając atakom iniekcji.
  4. Bezpieczne Domyślne Konfiguracje: SAP BTP jest zaprojektowany z domyślnymi konfiguracjami skoncentrowanymi na bezpieczeństwie, zmniejszając ryzyko błędnych konfiguracji.
  5. Zarządzanie Tożsamością i Uwierzytelnianiem: SAP BTP oferuje zcentralizowane mechanizmy uwierzytelniania dla aplikacji i usług, ograniczając dostęp do uwierzytelnionych użytkowników.
  6. Zabezpieczenia na Poziomie Oprogramowania i Danych: SAP BTP stosuje ścisłe walidacje i sanitacje danych wejściowych, aby upewnić się, że URL-e i inne dane wejściowe są prawidłowe i nie zawierają złośliwej treści.
  7. Logowanie i Monitorowanie Bezpieczeństwa: SAP BTP utrzymuje szczegółowe logi wszystkich działań, w tym działań użytkowników, zdarzeń systemowych i błędów, co pomaga w identyfikacji podejrzanych działań i potencjalnych incydentów bezpieczeństwa.

SNOK i SecurityBridge: Wzmocnienie Bezpieczeństwa SAP BTP

W SNOK rozumiemy znaczenie zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa w środowiskach SAP. Dlatego integrujemy SAP BTP z rozwiązaniami SecurityBridge, aby zaoferować naszym klientom dodatkową warstwę ochrony. Ta synergia pozwala na jeszcze skuteczniejsze zarządzanie zagrożeniami i zapewnia pełną widoczność w ekosystemie SAP, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa danych i operacji.

Podsumowanie

SAP BTP dostarcza solidne zabezpieczenia dla deweloperów, którzy chcą modernizować aplikacje, integrować systemy lub budować rozszerzenia. Z jego kompleksowymi środkami bezpieczeństwa, SAP BTP oferuje wyjątkową ochronę przed szeregiem podatności OWASP, co jest kluczowe w dzisiejszym cyfrowym krajobrazie. Dla deweloperów, SAP BTP dostarcza solidny framework bezpieczeństwa, obejmujący takie funkcje jak App Router, API Management, solidne procesy uwierzytelniania i autoryzacji, wbudowane usługi bezpieczeństwa dla przechowywania poświadczeń, bezpieczne KMS, dokładne logowanie audytów oraz efektywne skanowanie malware dla dokumentów. Te zintegrowane funkcje bezpieczeństwa skutecznie łagodzą ryzyka i minimalizują potencjał ataków na aplikacje webowe, oferując każdemu klientowi SAP BTP bezpieczne i niezawodne środowisko chmurowe dla ich potrzeb biznesowych.