Bezpieczny Wtorek ze SNOK: Zabezpieczanie danych w chmurze z SAP Data Custodian - klucz do nowoczesnego bezpieczeństwa cyfrowego 

Bezpieczny Wtorek ze SNOK: Zabezpieczanie danych w chmurze z SAP Data Custodian – klucz do nowoczesnego bezpieczeństwa cyfrowego 

Bezpieczny Wtorek ze SNOK: Zabezpieczanie danych w chmurze z SAP Data Custodian - klucz do nowoczesnego bezpieczeństwa cyfrowego 

W „Bezpiecznym wtorku ze SNOK” przedstawiamy SAP Data Custodian, esencję ochrony danych w chmurze. W czasach, gdy dane są fundamentem biznesu, ich bezpieczeństwo jest priorytetem. Odkryj, jak SAP Data Custodian chroni Twoje informacje. 

SAP Data Custodian: Strażnik twoich danych w chmurze 

W świecie zdominowanym przez dane, ich bezpieczeństwo staje się priorytetem dla każdej organizacji. SAP Data Custodian to zaawansowane rozwiązanie SaaS (Software as a Service), które oferuje kompleksową ochronę danych przechowywanych w różnorodnych środowiskach chmurowych – publicznych, prywatnych, hybrydowych oraz wielochmurowych.  Dzięki integracji z publicznymi dostawcami usług chmurowych, aplikacjami SAP i chmurami zarządzanymi przez SAP, platforma ta dostarcza niezbędnych narzędzi do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem danych. 

Kluczowe komponenty SAP Data Custodian 

SAP Data Custodian składa się z dwóch głównych elementów: Transparency and Control Service oraz Key Management Service. Pierwsza z nich umożliwia użytkownikom głębszy wgląd i kontrolę nad danymi oraz zasobami chmurowymi, oferując funkcje takie jak definiowanie polityk, monitorowanie aktywności, kontekstową kontrolę dostępu i zarządzanie zgodnością. To wszystko przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa danych na skalę globalną. 

Z kolei  Key Management Service zapewnia uproszczone, ale potężne narzędzia do zarządzania kluczami kryptograficznymi, co jest niezbędne do ochrony wrażliwych danych. Dzięki temu rozwiązaniu firmy mogą łatwiej kontrolować dostęp do swoich danych, jednocześnie zapewniając ich bezpieczeństwo. 

Korzyści z implementacji SAP Data Custodian 

Adoptowanie SAP Data Custodian w swojej strategii bezpieczeństwa danych przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim, zwiększa to bezpieczeństwo danych przechowywanych w chmurze, minimalizując ryzyko wycieków i nieautoryzowanego dostępu. Platforma ta pomaga również w spełnieniu wymogów regulacyjnych dotyczących ochrony danych, takich jak GDPR, co jest niezwykle ważne dla firm działających na terenie Unii Europejskiej. Ponadto, buduje zaufanie Klientów, którzy są coraz bardziej świadomi znaczenia ochrony swoich danych osobowych. 

Jak rozpocząć pracę z SAP Data Custodian? 

Pierwszym krokiem do skorzystania z SAP Data Custodian jest zapoznanie się z przewodnikiem najlepszych praktyk, który służy jako punkt wyjścia do konfiguracji środowiska Klienta. Zawiera on zalecenia i najlepsze praktyki, które prowadzą przez procesy provisioningu, onboardingu, konfiguracji i zarządzania środowiskiem, a także offboardingu, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

W SNOK, gdzie specjalizujemy się w technologiach SAP i bezpieczeństwie cyfrowym, doskonale rozumiemy, jak kluczowe jest szyfrowanie danych dla naszych Klientów. SAP Data Custodian zapewnia zaawansowane możliwości w tym zakresie, w tym zarządzanie kluczami szyfrowania, co jest fundamentem dla skutecznej ochrony danych w chmurze. 

Z perspektywy SNOK, ważne jest podkreślenie, że skuteczne szyfrowanie danych to więcej niż tylko zastosowanie odpowiedniej technologii. Obejmuje to również wdrożenie solidnych polityk bezpieczeństwa, prowadzenie regularnych szkoleń dla pracowników oraz ciągłe monitorowanie i aktualizowanie środków ochrony danych, aby zapewnić ich najwyższą skuteczność. 

SAP Data Custodian, dzięki swoim zaawansowanym funkcjom, stanowi kluczowy element w strategii ochrony danych, umożliwiając firmom nie tylko spełnienie ogólnych wymogów bezpieczeństwa, ale także zapewnienie, że ich dane są chronione na najwyższym poziomie. W SNOK zalecamy naszym klientom kompleksowe podejście do bezpieczeństwa danych, w którym SAP Data Custodian odgrywa centralną rolę, wspierając zarówno techniczne aspekty szyfrowania, jak i ogólną strategię bezpieczeństwa danych. 

Zapraszamy do śledzenia „Bezpiecznego wtorku ze SNOK” aby poznać więcej wskazówek, jak zabezpieczyć firmę w erze cyfrowej.