Bezpieczny Wtorek ze SNOK: Odzyskiwanie po Awarii vs. Odzyskiwanie po Ataku Ransomware – Dlaczego CISO Powinien Planować Oba Scenariusze w Kontekście SAP 

Bezpieczny Wtorek ze SNOK: Odzyskiwanie po Awarii vs. Odzyskiwanie po Ataku Ransomware – Dlaczego CISO Powinien Planować Oba Scenariusze w Kontekście SAP 

Bezpieczny Wtorek ze SNOK: Odzyskiwanie po Awarii vs. Odzyskiwanie po Ataku Ransomware – Dlaczego CISO Powinien Planować Oba Scenariusze w Kontekście SAP 

W obecnej erze cyfrowej, gdzie dane stanowią jedne z najcenniejszych zasobów, zarządzanie bezpieczeństwem IT nabiera kluczowego znaczenia. Zwłaszcza w kontekście systemów SAP, które stanowią kręgosłup operacji wielu przedsiębiorstw. W ramach naszego cyklu Bezpieczny Wtorek ze SNOK, omówimy dziś kluczowe różnice między odzyskiwaniem po awarii, a odzyskiwaniem po ataku ransomware oraz dlaczego CISO (Chief Information Security Officer) powinien koordynować te plany z CIO (Chief Information Officer) i zespołami odpowiedzialnymi za SAP.

Odzyskiwanie po Awarii vs. Odzyskiwanie po Ataku Ransomware

Odzyskiwanie po awarii to proces przywracania normalnych operacji IT po zdarzeniach takich jak: awarie sprzętu, błędy ludzkie, katastrofy naturalne czy inne niespodziewane przerwy w działalności. Kluczowym celem jest minimalizacja przestojów i utraty danych. Osiągnąć go można poprzez tworzenie regularnych kopii zapasowych i planów przywracania systemów do działania.

Odzyskiwanie po ataku ransomware jest bardziej skomplikowane. Oprócz przywrócenia systemów i danych, wymaga również zrozumienia, jak doszło do incydentu i wdrożenia środków zapobiegawczych, tak aby uniemożliwić ataki. Atak ransomware polega na zaszyfrowaniu danych przez cyberprzestępców, którzy żądają okupu za ich odblokowanie. Dlatego też odzyskiwanie po takim ataku nie polega jedynie na przywróceniu danych z kopii zapasowych, ale także na zabezpieczeniu infrastruktury przed ponownym wystąpieniem incydentu.

Rola CISO i Współpraca z CIO i Zespołami SAP

CISO odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w firmie. Jest odpowiedzialny za tworzenie i egzekwowanie polityki bezpieczeństwa, monitorowanie zagrożeń oraz zarządzanie reakcjami na incydenty. W kontekście odzyskiwania po awarii i ransomware, CISO powinien:

  1. Opracować Zintegrowany Plan Reakcji: Plan odzyskiwania powinien obejmować zarówno scenariusze awaryjne, jak i te związane z atakami ransomware. Ważne jest, aby dane rozwiązanie było regularnie testowane i aktualizowane.
  2. Współpracować z CIO: CIO, odpowiedzialny za ogólną strategię IT, powinien ściśle współpracować z CISO, aby zapewnić, że plany odzyskiwania są zgodne z ogólną strategią biznesową firmy. Razem mogą ocenić ryzyka, priorytetyzować zasoby oraz zapewnić, że infrastruktura IT jest odpowiednio zabezpieczona.
  3. Koordynować z Zespołami SAP: Systemy SAP są krytycznym elementem wielu organizacji, zarządzającymi wszystkimi aspektami działalności od finansów po zarządzanie łańcuchem dostaw. Współpraca z zespołami odpowiedzialnymi za SAP jest niezbędna, aby zapewnić, że plany odzyskiwania uwzględniają specyficzne wymagania i ryzyka związane z tymi systemami.

Rola SNOK w Zapewnieniu Bezpieczeństwa SAP

SNOK, jako partner SAP oraz SecurityBridge, odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa systemów SAP. Nasze usługi obejmują pełne spektrum  SAP BASIS, , SAP cybersecurity oraz zaufane doradztwo w tych dziedzinach. Dzięki temu możemy oferować kompleksowe wsparcie w zakresie tworzenia i wdrażania planów odzyskiwania po awarii i ataku ransomware.

SNOK współpracuje z klientami, aby zrozumieć ich specyficzne potrzeby i ryzyka związane z systemami SAP, a następnie opracowuje dostosowane rozwiązania, które zapewniają ciągłość działania i ochronę danych. Dzięki naszym partnerstwom z czołowymi dostawcami technologii, takimi jak SecurityBridge, Lenovo, Intel i SuSE, możemy oferować najnowsze i najbardziej zaawansowane narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem i odzyskiwaniem danych.

Kluczowe Kroki w Planowaniu Odzyskiwania dla Systemów SAP

  1. Tworzenie Kopii Zapasowych: Regularne tworzenie kopii zapasowych wszystkich krytycznych danych SAP jest fundamentem każdej strategii odzyskiwania. Kopie zapasowe powinny być przechowywane w bezpiecznych, odizolowanych lokalizacjach.
  2. Szyfrowanie i Bezpieczeństwo Danych: Zapewnienie, że wszystkie dane, zarówno w tranzycie, jak i w spoczynku, są zaszyfrowane. Dzięki temu, nawet w przypadku wycieku danych, informacje będą trudne do odczytania przez niepowołane osoby.
  3. Testowanie i Audyt: Regularne testowanie planów odzyskiwania oraz przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa systemów SAP. Testy powinny obejmować różne scenariusze awaryjne, w tym ataki ransomware, aby upewnić się, że plany są skuteczne.
  4. Monitoring: Codzienne monitorowanie aplikacji SAP za pomocą SecurityBridge zapewnia bieżącą ochronę i natychmiastowe wykrywanie potencjalnych zagrożeń, co gwarantuje bezpieczeństwo i nieprzerwaną pracę systemów.
  5. Szkolenie Pracowników: Przeszkolenie personelu w zakresie najlepszych praktyk bezpieczeństwa oraz procedur odzyskiwania. Świadomość pracowników jest kluczowym elementem w zapobieganiu atakom ransomware i innych incydentów bezpieczeństwa.

Wspólna Strategia – Klucz do Sukcesu

Koordynacja działań między CISO, CIO i zespołami odpowiedzialnymi za SAP jest kluczowa dla skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i odzyskiwaniem danych. Wspólne planowanie i regularne komunikowanie się zapewniają, że wszystkie aspekty infrastruktury IT są zabezpieczone, a plany odzyskiwania są skoordynowane i skuteczne.

W dzisiejszym świecie, gdzie zagrożenia cybernetyczne stają się coraz bardziej zaawansowane, a dane stanowią serce działalności wielu firm, solidna strategia odzyskiwania po awarii i ataku ransomware jest niezbędna. CISO, współpracując z CIO i zespołami SAP, może zapewnić, że firma jest przygotowana na każde zagrożenie, minimalizując ryzyko i chroniąc swoje najcenniejsze zasoby.

Podsumowanie

Planowanie odzyskiwania po awarii i ataku ransomware to nie tylko kwestia techniczna, ale strategiczne podejście do zarządzania ryzykiem. CISO, we współpracy z CIO i zespołami odpowiedzialnymi za SAP, odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu, że firma jest przygotowana na wszelkie możliwe incydenty. Regularne testowanie, tworzenie kopii zapasowych, szyfrowanie danych oraz szkolenie pracowników to fundamenty, na których opiera się skuteczna strategia odzyskiwania. Dzięki zintegrowanemu podejściu, firmy mogą nie tylko szybko reagować na incydenty, ale również budować odporność na przyszłe zagrożenia.