Zdalne wykonywanie kodu w SAP – jak zabezpieczyć się przed groźnymi lukami bezpieczeństwa

Zdalne wykonywanie kodu w SAP – jak zabezpieczyć się przed groźnymi lukami bezpieczeństwa

Zdalne wykonywanie kodu (#RCE) to typ luki bezpieczeństwa w SAP, który pozwala atakującemu na zdalne wykonywanie dowolnego kodu na systemie docelowym. Oznacza to, że atakujący może wykorzystać lukę w oprogramowaniu systemu, aby uzyskać dostęp do zdalnego systemu i wykonywać polecenia lub działania bez uprawnień.


Aplikacje SAP obejmują pełne spektrum rozwiązań biznesowych, nie tylko systemy ERP, ale także zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie łańcuchem dostaw, analizę danych, zarządzanie zasobami ludzkimi i wiele innych funkcji, które wspierają codzienne operacje firm na całym świecie w związku z tym przechowuje wrażliwe dane. Luka zdalnego wykonywania kodu w SAP może mieć poważne konsekwencje, takie jak kradzież danych, zakłócenie działania systemu czy straty finansowe.

Znana podatność RECON dla instancji SAP NetWeaver Java 

W lipcu 2020 roku, badacze bezpieczeństwa zidentyfikowali nową lukę w systemach SAP, zwaną luką #RECON. Ta luka dotyczy instancji SAP #NetWeaver Java i pozwala atakującym na dostęp do systemu i wykonywanie nieautoryzowanych działań.

Luka RECON wynika z braku właściwych kontroli autentykacji w module SAP NetWeaver Java User Management Engine (UME). Umożliwia to atakującemu obejście autentykacji i uzyskanie uprawnień administracyjnych w systemie. Po uzyskaniu dostępu, atakujący może wykonywać różne działania, takie jak kradzież wrażliwych danych, modyfikowanie lub usuwanie kluczowych plików systemowych czy instalowanie złośliwego oprogramowania.

Luka RECON otrzymała maksymalny wynik w skali #CVSS (Common Vulnerability Scoring System) – 10 na 10, co wskazuje, że jest to krytyczna luka wymagająca natychmiastowego zabezpieczenia.

Łagodzenie luk RCE i RECON w SAP 

Niezbędne jest jak najszybsze wdrożenie odpowiednich poprawek bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko związane z lukami RCE i RECON w SAP. Ponadto SAP regularnie wypuszcza aktualizacje bezpieczeństwa, aby zaradzić znanych lukom i zwiększyć bezpieczeństwo swojego oprogramowania.

Dodatkowo, kluczowe jest wdrożenie właściwych kontroli dostępu i mechanizmów uwierzytelniania, aby ograniczyć nieautoryzowany dostęp do systemów SAP. Organizacje powinny również regularnie przeprowadzać oceny bezpieczeństwa i testy penetracyjne, aby identyfikować i naprawiać wszelkie luki w swoich systemach SAP. Takie usługi oferuje firma SNOK, która jest wstanie zabezpieczyć wszystkie instancje SAP przed tym atakiem. 

Podatność na zdalne wykonywanie kodu (RCE) w SAP oraz znana luka RECON dla instancji SAP NetWeaver Java stanowią poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa, które mogą mieć istotne konsekwencje dla organizacji. Istotne jest podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu złagodzenia ryzyka związanego z tymi lukami, w tym zastosowanie poprawek bezpieczeństwa oraz wdrożenie kontroli dostępu i mechanizmów uwierzytelniania. Dzięki podejmowaniu środków zapobiegawczych, organizacje mogą zminimalizować wpływ tych luk i zapewnić bezpieczeństwo swoich systemów SAP.

Znaczenie stosowania produktów firm trzecich do zarządzania poprawkami bezpieczeństwa SAP 

Zarządzanie poprawkami bezpieczeństwa SAP może być trudne i czasochłonne, zwłaszcza dla organizacji z złożonymi i różnorodnymi środowiskami SAP. Wdrażanie ich wymaga starannego planowania i koordynacji, aby zapewnić bezpieczeństwo systemów bez zakłócania kluczowych operacji biznesowych. Chociaż SAP dostarcza aktualizacji bezpieczeństwa, aby zaradzić znanych lukom, organizacje mogą skorzystać z produktów firm trzecich. Produkt takiej firmy, jak SecurityBridge Patch Management for SAP, może pomóc organizacjom usprawnić proces zarządzania łatami i zapewnić, że systemy pozostaną bezpieczne oraz zgodne z przepisami.

SecurityBridge Patch Management for SAP to kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia organizacjom łatwe zarządzanie bezpieczeństwem SAP. Rozwiązanie to dostarcza scentralizowaną konsolę umożliwiającą śledzenie statusu łat, działalności złośliwej oraz naruszeń podstawowych zasad w całym krajobrazie SAP, zarówno w środowiskach lokalnych, jak i hybrydowych chmurach.

Korzystając z #SecurityBridge Patch Management for SAP, organizacje mogą zmniejszyć czas i zasoby potrzebne do zarządzania łatami bezpieczeństwa SAP, co pozwala im skupić się na innych kluczowych zadaniach biznesowych, jednocześnie poprawiając swoją postawę w zakresie bezpieczeństwa SAP.


Firma SNOK jako autoryzowany przedstawiciel firmy SecurityBridge oferuje opisane oprogramowania. Jeżeli jesteście zainteresowani prosimy o kontakt, przedstawimy szczegóły i umówimy się na pokazanie rozwiązania.