Rozwój SAP w 2024 roku oczami SNOK: Nasza wizja i przewidywania

Rozwój SAP w 2024 roku oczami SNOK: Nasza wizja i przewidywania

Rozwój SAP w 2024 roku oczami SNOK: Nasza wizja i przewidywania

W 2024 roku, branża usług SAP stoi na progu znaczących zmian. Jako SNOK , złoty partner SAP, z głębokim zrozumieniem technologii SAP i cyberbezpieczeństwa, pragniemy podzielić się naszymi przemyśleniami na temat tych zmian i ich wpływu na przyszłość SAP.

Przejście SAP do usług chmurowych

Przesunięcie SAP w kierunku usług chmurowych to nie tylko zmiana technologiczna, ale strategiczna. Wymaga od konsultantów SAP i ich Klientów adaptacji. Termin zakończenia wsparcia dla starszych systemów SAP w 2027 roku (z opcją przedłużenia do 2030 roku dla niektórych klientów) podkreśla pilność konwersji do nowej wersji S/4HANA. Obecnie oferowane licencje na tą wersję są dostępne tylko w modelu chmurowym (RISE with SAP). Ta zmiana przynosi elastyczność i szybszą reakcję na potrzeby rynku, ale stawia też wyzwania, zwłaszcza dla Klientów opierających się na rozwiązaniach dostosowanych do swoich potrzeb z dużą liczbą modyfikacji.

Wpływ sztucznej inteligencji na SAP

Integracja sztucznej inteligencji do aplikacji SAP w 2023 roku stanowi znaczący postęp w oprogramowaniu ERP i zarządzaniu biznesem. AI umożliwia w połączeniu z aplikacjami SAP przewidywanie wyników i dostarczanie wglądów, które wcześniej były nieosiągalne. Dla konsultantów i użytkowników SAP oznacza to automatyzację procesów, które wcześniej wymagały ręcznej interwencji, oszczędzając czas i umożliwiając bardziej strategiczne wykorzystanie zasobów ludzkich. Więcej o tym piszemy w poprzednich artykułach, takich jak:

https://snok.ai/blog/ai-foundation-sap-przyszlosc-rozwoju-oprogramowania-z-snok/
 

bądź:

https://snok.ai/blog/sap-joule-i-snok-jak-sztuczna-inteligencja-zmienia-oblicze-biznesu-w-nowej-erze-technologii/
 

Użytkownik w centrum uwagi

SAP kładzie również znaczący nacisk na poprawę doświadczenia użytkownika (UX) i dostępności mobilnej. Inicjatywy mające na celu poprawę UX koncentrują się na tworzeniu bardziej intuicyjnych, responsywnych i spersonalizowanych interfejsów. Mobilna dostępność jest odpowiedzią na rosnące potrzeby mobilności w świecie biznesu, umożliwiając użytkownikom bezproblemowy dostęp do funkcji SAP, niezależnie od ich lokalizacji czy używanego urządzenia.

Bezpieczne przejścia do chmury

Przejście SAP do usług opartych na chmurze podkreśla znaczenie cyberbezpieczeństwa w tym nowym środowisku. Ochrona danych i systemów przed zagrożeniami cybernetycznymi staje się kluczowa dla SAP i jego klientów. SAP odpowiada na to wyzwanie strategią cyberbezpieczeństwa dla swoich usług chmurowych, obejmującą wielowarstwową ochronę. Więcej o tym tutaj:

https://snok.ai/blog/jak-nowosci-w-bezpieczenstwie-sap-s-4hana-2023-wplywaja-na-twoja-organizacje-ekspertyza-snok/
 

Adresowanie luki w umiejętnościach

SAP w chmurze to nie tylko nowe podejście technologiczne, to także ludzie. Obecnie podkreśla się znaczącą i rosnącą lukę w umiejętnościach w branży, zwłaszcza brak wykwalifikowanych konsultantów SAP, którzy są na bieżąco z rozwojem usług chmurowych. Zrozumiemie aspektów „osadzenia” aplikacji SAP w chmurze, w modelu takim jak na przykład RISE with SAP jest dziś niezbędne dla każdego konsultanta, który ma stanowić zaufany trzon bezpiecznej transformacji cyfrowej.

Adresowanie tej luki w umiejętnościach wymaga inwestycji w kompleksowe programy szkoleniowe i certyfikacyjne przez SAP i jego partnerów, skupiające się zarówno na umiejętnościach technicznych, jak i szerszych implikacjach biznesowych usług opartych na chmurze.

Nawigacja po ewoluującym krajobrazie SAP

Kluczowe trendy, takie jak przejście do usług opartych na chmurze, integracja sztucznej inteligencji, nacisk na poprawę UX, dostępność mobilna i cyberbezpieczeństwo, będą kształtować przyszłość branży usług SAP. Dla profesjonalistów SAP dostosowanie się do tych zmian wymaga ciągłego uczenia się w zakresie migracji do chmury, zrozumienia wpływu na operacje biznesowe w różnych kontekstach i odnowionego nacisku na umiejętności miękkie, ponieważ płynna komunikacja między interesariuszami będzie niezwykle ważna.

SNOK: Miejsce dla osób chcących się rozwijać w dynamicznym świecie SAP

W SNOK, rozumiemy, że dynamiczny świat SAP wymaga nie tylko zaawansowanej wiedzy technicznej, ale również pasji i zaangażowania w dostarczanie najwyższej jakości usług. Dlatego otwieramy nasze drzwi dla osób, które chcą podążać ścieżkami innowacji i doskonałości w obszarze rozwiązań SAP.

SNOK oferuje unikalne możliwości rozwoju zawodowego w środowisku, które ceni kreatywność, inicjatywę i ciągłe doskonalenie. Nasz zespół składa się z ekspertów i entuzjastów technologii, którzy wspólnie pracują nad dostarczaniem rozwiązań, które przynoszą realną wartość naszym Klientom.

W SNOK, jesteśmy dumni z naszej roli w kształtowaniu przyszłości technologii SAP. Wierzymy, że nasz zespół jest naszym największym atutem i kluczem do sukcesu. Dlatego zapraszamy wszystkich, którzy chcą dołączyć do naszej misji dostarczania najwyższej jakości usług w świecie SAP. Razem możemy tworzyć przyszłość, która przekracza granice możliwości i otwiera nowe horyzonty dla naszych Klientów.

Podsumowanie

Przyszłość branży usług SAP jest zarówno ekscytująca, jak i wyzwaniem. Trendy, które zostały ustanowione w 2023 roku, można oczekiwać, że będą szybko postępować. Dla profesjonalistów SAP jest to czas bezprecedensowej okazji do wzrostu i innowacji. Przyjmując te zmiany, ciągle doskonaląc swoje umiejętności i pozostając elastycznymi wobec ewoluujących wymagań branży, konsultanci SAP mogą odegrać kluczową rolę w prowadzeniu swoich klientów przez ten transformacyjny okres i mogą oczekiwać wynagrodzenia za swoje usługi, które odpowiada wartości ich umiejętności. Droga do przodu może być skomplikowana, ale z odpowiednim przygotowaniem i nastawieniem, profesjonaliści SAP mogą nawigować przez te zmiany i prosperować w tej nowej erze usług SAP opartych na chmurze i wzbogaconych o AI. Ze SNOK ta droga może być bezpieczna i inspirująca.