Bezpieczny wtorek ze SNOK: Dyrektywa NIS2 a bezpieczeństwo aplikacji SAP w nowej erze cyberbezpieczeństwa 

Bezpieczny wtorek ze SNOK: Dyrektywa NIS2 a bezpieczeństwo aplikacji SAP w nowej erze cyberbezpieczeństwa 

Bezpieczny wtorek ze SNOK: Dyrektywa NIS2 a bezpieczeństwo aplikacji SAP w nowej erze cyberbezpieczeństwa 

W dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie technologii, gdzie cyfrowa transformacja nieustannie przekształca każdy aspekt naszego życia i pracy, znaczenie bezpieczeństwa aplikacji SAP nigdy nie było większe. Jako złoty partner SAP, w SNOK rozumiemy kluczowe znaczenie nowej dyrektywy NIS2 (Dyrektywa dotycząca bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych) dla naszych klientów i partnerów. Ta dyrektywa, będąca częścią strategii cyberbezpieczeństwa UE, podkreśla rosnące zagrożenie cybernetyczne dla wewnętrznego rynku UE i wskazuje na kluczowe aspekty, które wymagają naszej uwagi.

 

Zrozumienie dyrektywy NIS2

NIS2 nie jest tylko kolejnym przepisem regulacyjnym; to krok naprzód w zapewnianiu bezpieczeństwa cyfrowego w całej Europie. W SNOK zdajemy sobie sprawę, że cyberzagrożenia, wynikające z intensywnych transformacji cyfrowych i podatności, narażają organizacje na ryzyko utraty dostępności usług kluczowych dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Dlatego też, dyrektywa NIS2 zwraca uwagę na ryzyko cybernetyczne w łańcuchu dostaw, podkreślając jego znaczenie dla zdolności dostawców do dostarczania.

 

Cyberbezpieczeństwo i obowiązki organizacji w świetle NIS2

W SNOK, w pełni rozumiemy wyzwania związane z utrzymaniem odpowiedniej postawy w zakresie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji. Wiele organizacji korzystających z SAP jako głównej platformy operacyjnej jest już świadomych tych wyzwań. Dyrektywa NIS2 wprowadza nową perspektywę zarządzania ryzykiem – wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. To wymaga od nas, jako dostawców technologii i usług, zwiększenia odpowiedzialności poza własne interesy biznesowe.


NIS2 określa konkretne obowiązki organizacji, w zależności od sektora, w którym działają, oraz charakteru świadczonych usług. W SNOK skupiamy się na trzech głównych kategoriach obowiązków:

  • Zarządzanie: Najwyższe kierownictwo musi zatwierdzać środki zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa i nadzorować ich wdrażanie.
  • Środki zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa: Obejmują one oceny ryzyka cyberbezpieczeństwa z perspektywy wpływu społecznego i gospodarczego.
  • Raportowanie: Organizacje są zobowiązane do informowania o incydentach mających znaczący wpływ, co przyczynia się do ogólnej postawy UE w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 

Dlaczego bezpieczeństwo aplikacji SAP jest kluczowe dla zgodności z NIS2?

W SNOK zdajemy sobie sprawę, że system SAP ERP jest kluczowym elementem strategii cyfrowej transformacji biznesowej organizacji. Brak odporności cyberbezpieczeństwa systemu SAP ERP może zakłócić zdolność biznesu do dostarczania, stanowiąc znaczące ryzyko. Wzrost poziomu ataków cybernetycznych skierowanych specyficznie na aplikacje czyni bezpieczeństwo aplikacji SAP kluczowym elementem ogólnej strategii cyberbezpieczeństwa.

 

Oferta SNOK dla klientów w kontekście dyrektywy NIS2

W SNOK, naszym priorytetem jest zapewnienie, że nasi klienci mogą bezpiecznie nawigować w złożonym świecie cyberbezpieczeństwa, szczególnie w kontekście wymagań dyrektywy NIS2. Oferujemy kompleksowe usługi doradcze i technologiczne, które pomagają organizacjom w osiągnięciu zgodności z NIS2, jednocześnie zabezpieczając ich krytyczne systemy SAP. Nasze usługi obejmują:

  • Oceny ryzyka i audyty bezpieczeństwa: Pomagamy identyfikować potencjalne luki w bezpieczeństwie i obszary ryzyka, które mogą wpłynąć na zgodność z NIS2
  • Doradztwo strategiczne: Oferujemy doradztwo w zakresie najlepszych praktyk i strategii zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa, aby zapewnić, że nasze organizacje klientów są przygotowane na wyzwania związane z NIS2.
  • Wdrażanie środków bezpieczeństwa: Pomagamy w implementacji technicznych, operacyjnych i organizacyjnych środków zarządzania ryzykiem, aby zabezpieczyć sieci i systemy informatyczne przed cyberzagrożeniami.

  • Szkolenia i podnoszenie świadomości: Organizujemy warsztaty i szkolenia dla zespołów IT i zarządzania, aby zwiększyć ich świadomość na temat cyberbezpieczeństwa i najlepszych praktyk związanych z NIS2.

 

Podsumowanie

W SNOK, jako zaufany partner technologiczny, jesteśmy zaangażowani w wspieranie naszych klientów w osiągnięciu zgodności z NIS2, zapewniając, że bezpieczeństwo ich aplikacji SAP jest traktowane jako kluczowy element strategii cyberbezpieczeństwa. Rozumiemy, że jest to nie tylko kwestia techniczna, ale także strategiczna, mająca wpływ na całe społeczeństwo i gospodarkę. Nasze doświadczenie, wiedza i partnerstwa, w tym z SecurityBridge, Lenovo, Intel i SuSE, pozwalają nam oferować rozwiązania, które spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i zgodności.


Zapraszamy do dalszej dyskusji na temat dyrektywy NIS2 i jej wpływu na ekosystem SAP w naszej serii „Bezpieczny wtorek ze SNOK”. Razem, w obliczu wyzwań cyberbezpieczeństwa w erze cyfrowej transformacji, możemy budować bezpieczniejszą przyszłość dla naszych organizacji i społeczeństw.